Logo Sava Životno Osiguranje
RADNO VREME Informacije
pon-pet: 08.30-16.30h +381 11 36 43 610
+381 11 36 43 628

zivotno.osiguranje@sava-zivot.rs

Izjava o privatnosti

Izjava o privatnosti

Na određenim stranicama ovog WEB-a koje se odnose na zaključivanje osiguranja ili na informativne obračune premije, imaćete mogućnost upisivanja nekih ličnih podataka, o čemu ćete biti obavešteni. Upisivanje bilo kog Vašeg ličnog podatka je dobrovoljno. Sava osiguranje i Sava životno osiguranje se obavezuju da svim korisnicima ovog WEB-a obezbede da se svi Vaši lični podaci koriste isključivo za Vaše poslovanje sa Sava osiguranjem i Sava životnim osiguranjem i da ih neće otkriti drugim licima.