Logo Sava Životno Osiguranje
RADNO VREME Informacije
pon-pet: 08.30-16.30h +381 11 36 43 610
+381 11 36 43 628

zivotno.osiguranje@sava-zivot.rs

Pravne informacije

Pravne informacije

Svrha ovih WEB stranica je da prikaže opšte informacije o kompanijama Sava osiguranje i Sava životno osiguranje (u daljem tekstu: SO i SŽO), njihovo poslovanje i usluge. Molimo Vas da pažljivo pročitate ove informacije,koje se odnose na svakoga ko poseti ovaj sajt. Ako nastavite da koristite ovaj WEB, podrazumeva se da pristajete na uslove navedene u nastavku ovog obaveštenja.

Kada pretražujete početnu stranu SO i SŽO, možete ostati anonimni. Lični podaci se ne prikupljaju. Na određenim stranama ovog WEB-a može se dogoditi da ćete pomoću upisivanja podataka pri obračunu premije, pozivanju osiguravajućeg agenta, kupovinom polise ili učestvovanjem u online anketama, dobrovoljno poveriti svoje lične podatke, kao što su ime i prezime, adresa, email i sl. SO i SŽO garantuju da su lični podaci poverljivi.

Sve informacije (tekstualne i vizuelne) koje se nalaze  na stranicama ovog WEB-a su dozvoljene zakonom, podležu autorskim pravima i drugim oblicima intelektualne svojine. Dokumenti objavljeni na ovom sajtu mogu se reprodukovati samo u nekomercijalne svrhe, uz zadržavanje svih upozorenja o autorskim i drugim pravima. Materijal objavljen na ovom WEB-u ne sme biti kopiran, reprodukovan ili distribuiran u komercijalne svrhe bez izričite pismene dozvole SO i SŽO. Bilo koja vrsta reprodukcije sadržaja ovog WEB-a mora biti jasno označena sa "@Sava osiguranje i Sava životno osiguranje, Beograd - Sva prava zadržana".

Stranice ovog WEB-a mogu sadržati informacije o drugim licima i linkove WEB stranica drugih lica, koji, po našoj proceni, mogu biti korisni za posetioce ovog WEB-a. SO i SŽO nisu odgovorni za njihove sadržaje.

SO i SŽO, takođe, zadržavaju pravo izmene sadržaja ovog WEB-a u bilo kom trenutku, na bilo koji način i iz bilo kog razloga, bez prethodne najave. SO i SŽO ne preuzimaju odgovornost za posledice toga.