Logo Sava Životno Osiguranje
RADNO VREME Informacije
pon-pet: 08.30-16.30h +381 11 36 43 610
+381 11 36 43 628

zivotno.osiguranje@sava-zivot.rs

Bitne informacije

Informacije o administrativnoj zabrani

Želimo da ovim putem prvo poželimo: 
SREĆNU I DOBRU 2016. godinu I TO, NA SVIM ŽIVOTNIM POLJIMA! 

Sada, nastavljajući sa dobrom praksom koju smo tokom 2014.godine uveli u saradnji sa svojim klijentima sa uspehom realizovali i tokom 2015. godine, želimo da Vas obavestimo da ćemo i tokom 2016.godine upućivati pisma sa informacijama koje Vam mogu biti značajne, a kao što su na primer: koji vid saradnje ostvarujemo sa pojedinim bankama, kako da postupite u određenim situacijama kada imate nekih nejasnoća po pitanju premije, pokrića ili drugih pitanja iz oblasti životnih osiguranja. 

U ovom momentu smo ocenili da bi bilo značajno da dobijete informacije o načinu sprovođenja plaćanja premije životnog osiguranja putem administrativne zabrane. Na taj način dajemo i pojašnjenje ako dobijete pismo Opomene ili telefosnki poziv od strane naših zaposlenih u cilju uvida u stanje naplaćene premije po Vašoj polisi životnog osiguranja. 

Vi ste, kao što znate, odabrali da premiju životnog osiguranja plaćate putem odbijanja određenog iznosa od mesečne zarade, odnosno putem sistema koji zovemo – administrativna zabrana. U skladu sa Opštim uslovima životnog osiguranja, posle neplaćene dve rate premije, Društvo je dužno da Vam pošalje opomenu sa iznosom duga, odnosno sa iznosom neplaćene premije. 

Koji su najčešći razlozi nastalog iznosa neplaćene premije: 

Razlog 1.

Prvo, mi preuzimamo odgovornost u situacijama kada se greška dogodi u našem sistemu. U tom slučaju, ako se ne slažete sa stanjem iskazanim na kartici polise a koja je navedena u dopisu, molimo da nas odmah kontaktirate. Kontakt telefon i e-mail se nalaze u zaglavlju našeg dopisa.

Razlog 2.

U velikom delu privrednih društava u Srbiji, ne primenjuje se softver za obračun zarada koji uzima u obzir pomeranje kursa evra. Kako su premije po polisama izražene u evrima, a Vi ih plaćate u dinarima, potrebno je da se na dan obračuna zarada izvrši preračun iznosa premije iz evra u dinare. Pošto se kurs nažalost stalno pomera, iznos dinara koji se nama uplati ima stalno manju vrednost u evrima. Posle nekoliko godina ovakvog plaćanja, koje je inače redovno, počinje da se pojavljuje dug koji je veći od iznosa zbira dve mesečne rate premije. U toj situaciji mi smo u obavezi da dostavimo dokumet Opomene. 

Razlog 3.

Neke administrativne zabrane su popunjene na određeno vreme (na primer na godinu dana), tako da istekom tog vremenskog perioda, prestaju uplate. Ovaj momenat možete videti na obračunskom listu Vaše zarade, u delu za obustave. Ako nema obustave, nije izvršena uplata premije životnog osiguranja i stvara se dug. Datu situaciju rešavamo sa pokretanjem nove administrativne zabrane. 

Razlog 4.

Suprotno prethodnom, u nekim firmama se izvrši obračun i umanji Vam se zarada, ali osiguranje ne bude plaćeno. U ovakvoj situaciji morate stupiti u kontakt sa knjigovodstvom Vaše firme kako bi dobili uvid da li je nastala slučajna greška izostavljanja te stavke ili su ta sredstva greškom negde prosleđena. 

Razlog 5.

Ako ste promenili preduzeće, a niste „preneli“ i administrativnu zabranu, bivše preduzeće automatski prestaje sa obračunom, pa samim tim i sa uplatama premije životnog osiguranja. U ovoj situaciji možete se nama obratiti radi formiranja nove administrativne zabrane. 

Razlog 6.

Dešava se da, iako ste potpisali administrativnu zabranu, obračunski deo firme i po nekoliko meseci ne vrši obustave i uplate. Ovakav vid propusta uvek možete proveriti pregledom stavki na svom obračunskom listu zarade. 

U ovim vremenima, postoje i neredovne isplate zarada, što isto uzrokuje ne vršenje uplata po administrativnim zabranama, što dovodi do formiranja duga, odnosno neplaćenih premija.

Mi imamo obavezu po pozitivnim propisima da šaljemo opomene i da vršimo storno ili kapitalizaciju polise. Međutim, ako možemo naći rešenje uz Vašu saradnju, bilo bi bolje. Na taj način bi izvršili uvid u objektivne okolnosti koje onemogućavaju izvršavanje plaćanja premije. Namera nam je da uspostavimo i stvaramo sa Vama korektan poslovni odnos. 

U prilogu pisma, nalaze se i dokumenta koja Vam mogu omogućiti informaciju za plaćanje, ukoliko ste se ipak odlučili ili ste u mogućnosti da povremno sami izvršite uplatu dela duga na šalterima banaka. Kada se jednom formira zaostatak u plaćanju po osnovu postojeće administrativne zabrane, dug je moguće rešiti jedino uplatom na nekom od šaltera banke. 

 Nadamo se da smo ovim pismom pomogli, a Vi nas slobodno možete kontaktirati ako trebate još dodatnih informacija.