Logo Sava Životno Osiguranje
RADNO VREME Informacije
pon-pet: 08.30-16.30h +381 11 36 43 610
+381 11 36 43 628

zivotno.osiguranje@sava-zivot.rs

Bitne informacije

Obaveštenje o saradnji sa bankama

U cilju Vaše pravilne evidencije i usmeravanja uplata na račune Sava životno osiguranje a.d.o. Beograd, dostavljamo spisak banka sa brojevima naših računa:

 
NAZIV BANKE Dinarski račun
NLB AD, Beograd 310-200273-18
Raiffeisen bank  AD, Beograd 265-1040310001910-51
AIK banka AD, Niš 105-51433-57
Banka Poštanska štedionica AD, Beograd 200-2699370101033-39
Komercijalna   banka     AD,  Beograd 205-140468-52
KBM Banka AD, Kragujevac 150-22279-37


POSEBNA NAPOMENA - ODREĐENI BENEFITI U RADU SA POJEDINIM BANKAMA

1) Sa NLB bankom a.d. postignut je dogovor po kojem  klijenti koji imaju otvoren  račun kod  NLB banke, za postupak plaćanja premije osiguranja na dinarski račun Sava životnog osiguranja u ovoj banci - ne plaćaju proviziju.  Kod ove banke postoji mogućnost sprovođenja trajnog naloga za dinarska plaćanja. Takođe, svi klijenti mogu izvršiti uplate na naš dinarski račun, bez provizije, i ako nemaju otvoren račun kod ove banke.

2)  Sa Komercijalnom bankom a.d. Banka ima mogućnost otvaranja trajnog naloga za plaćanja u dinarima. Dinarski trajni nalog ima i valutnu klauzulu. Međutim potrebno je da Vas obavestimo, da  još uvek nije završena obuka u svim filijalama, tako da možete doći u situaciju da Vam odbiju sprovođenje takve vrste naloga. U tom slučaju, pozvati službu finansija Sava životno osiguranje.

3) Sa Raiffeisein bankom a.d. postignut je dogovor da klijent može jednostavno da otvori trajne naloge i za plaćanja u dinarima (sa valutnom klauzulom) i kod ovog vida plaćanja premije životnog osiguranja o slobođen je bankarske provizije za plaćanja u korist računa Sava životnog osiguranja kod iste banke.

4) Sa Bankom Poštanska štedionica a.d. postignut je dogovor, da ako klijent ima tekući račun  kod pomenute banke, za plaćanje premije životnog osiguranja na dinarski račun Sava životnog osiguranja a.d.o. kod Banke Poštanska štedionica, oslobođen je provizije.  Oslobođenje po pitanju provizije odnosi se i na plaćanje premije putem trajnog naloga. Trajni nalog u ovoj banci se zove JEDNOKRATNI TRAJNI NALOG. Šalteri Pošte nisu šalteri Banke Poštanska štedionica, tako da uplate preko Pošte imaju proviziju.