Logo Sava Životno Osiguranje
RADNO VREME Informacije
pon-pet: 08.30-16.30h +381 11 36 43 610
+381 11 36 43 628

zivotno.osiguranje@sava-zivot.rs

Korisno

Prijava osiguranog slučaja

Prijava osiguranog slučaja - obrasci

Nastankom osiguranog slučaja prema određenom ugovoru o osiguranju, osiguranik prijavljuje osiguravaču osigurani slučaj na za to predviđenom obrascu, koji se zove Prijava osiguranog slučaja.

U slučaju nastupanja ugovorenog osiguranog slučaja, obrazac - PRIJAVA OSIGURANOG SLUČAJA možete preuzeti u PDF formatu.

  
Prijava osiguranog slučaja po polisi životnih osiguranja - Doživljenje isteka polisepdf icon .pdf
Prijava osiguranog slučaja po polisi životnih osiguranja - Slučaj dešavanja nezgode pdf icon .pdf
Prijava osiguranog slučaja po polisi životnih osiguranja - Teža bolest pdf icon .pdf
Prijava osiguranog slučaja po polisi životnih osiguranja - Smrt osiguranog licapdf icon .pdf
Prijava promena osnovnih elemenata na polisi životnog osiguranjapdf icon .pdf
Prijava gubitka polise životnog osiguranjapdf icon .pdf 
Obrazac za prigovor korisnika usluga osiguranjapdf icon .pdf