Logo Sava Životno Osiguranje
RADNO VREME Informacije
pon-pet: 08.30-16.30h +381 11 36 43 610
+381 11 36 43 628

zivotno.osiguranje@sava-zivot.rs

Korisne informacije

Štedna i riziko komponenta polise osiguranja života

Većina polisa osiguranja u sebi sadrži i štednu i riziko komponentu.

Štedna komponenta polise osiguranja života predstavlja vid investiranja novca na duži vremenski period, uz povrat sredstava uvećanih za dobit.

Riziko komponenta polise osiguranja života obezbeđuje finansijsku zaštitu u slučaju:

  • smrti
  • bolesti ili nesrećnog slučaja koji za posledicu ima smrt ili invaliditet
  • troškova lečenja
  • umanjenja zarade tokom bolovanja

Naravno, postoje polise koje u sebi ne sadrže i štednu, već samo riziko komponentu i one se obično ugovaraju samo radi finansijskog obezbeđenja korisnika osiguranja od rizika smrti osiguranog lica - osiguranika.