16.3.2020.

SAVA ŽIVOTNO OSIGURANJE PREDUZELO MERE U SKLADU SA SITUACIJOM U REPUBLICI SRBIJI

Imajući u vidu ozbiljnost situacije nakon proglašenja pandemije virusom COVID-19, a u cilju sprečavanja svih negativnih posledica do kojih bi moglo doći zbog širenja virusa na teritoriji Republike Srbije, obaveštamo vas da “ Sava životno osiguranje“ a.d.o. Beograd. preduzima sve potrebne mere u skladu sa preporukama Ministarstva zdravlja i Vlade Republike Srbije.

„Sava životno osiguranje“ a.d.o Beograd kao odgovorna kompanija koja vodi računa o zdravlju i sigurnosti svojih zaposlenih i njihovih porodica, konstantno prati sve relevantne informacije nadležnih zdravstvenih institucija i primenjuje interne procedure u vezi sa radom kompanije u vanrednim situacijama.

Sve bliže informacije u vezi preduzetih preventivnih mera i ostvarivanja vaših prava kao osiguranika u ovakvim situacijama mozete dobiti na telefon 011 36 44 888, putem mejla zivotno.osiguranje@sava-zivot.rs ili naseg web site-a www.sava-zivot.rs.

Pored toga što je veliku pažnju posvetilo tome da zaštiti svoje zaposlene,  „Sava životno osiguranje“ a.d.o Beograd istovremeno nastoji da obezbedi da se svi procesi rada odvijaju neometano, kako bi sve obaveze prema klijentima, regulatoru i poslovnim partnerima mogle da budu ispunjene blagovremeno.

Da bismo svi zajedno sprečili širenje virusa Korona (COVID-19), podsećamo vas na Mere zaštite i Uputstvo o merama prevencije za virus Corona (pdf).

S poštovanjem,

Sava životno osiguranje