Sava osiguravajuća grupa  • Druga najveća osiguravajuća grupa u regionu Jugoistočne Evrope (ukupno BOP €490m u 2016)
  • Zaključno sa 2. novembrom 2016. godine zvanično je okončan merdžer četiri osiguravajuće kompanije Zavarovalnica Maribor, Zavarovalnica Tilia, Velebit osiguranje i Velebit životno osiguranje, sve članice Sava Re Grupe. Ime nove udružene osiguravajuće kompanije je Zavarovalnica Sava.
  • Grupa je 16. maja 2019. godine zvanično promenila ime u Sava osiguravajuća grupa. (više informacija)
  • Prisustvo na ukupno 6 tržišta zapadnog Balkana sa jakom pozicijom na nesaturiranim tržištima kao što su Crna Gora, Makedonija i Kosovo
  • Najveći non-captive reosiguravač u regionu sa poslovanjem širom sveta