Misija

„Sava životno osiguranje" a.d.o. Beograd svoje poslovanje bazira na sinergiji programskih, ljudskih, materijalnih i tehnoloških mogućnosti u okviru Sava Re Grupe, ali sa sopstvenim razvojem vrednosti, ciljeva i besprimerne misije i vizije društva.
„Sava životno osiguranje" a.d.o. Beograd je sigurno društvo koje daje sigurnost pojedincu.

Vizija

„Sava životno osiguranje" a.d.o. Beograd svoje poslovanje vidi kao svrsishodan i kontinuiran rast i razvoj, utemeljen na profesionalnosti svojih izvršilaca, koji u partnerstvu sa drugima, poštujući propise i pravila struke, uvažavajući svoju zajednicu, žele osnažiti sigurnost pojedinca, ostvariti dobit i time odgovorno učestvovati u stvaranju sigurnog društva.

Vrednosti

  1. Poštovanje čoveka kao pojedinca,
  2. Uvažavanje lokalne zajednice,
  3. Društvena odgovornost,
  4. Poštovanje propisa, dobrih poslovnih običaja, pravila struke i vlastitih načela poslovanja.