Izvršni odbor Sava životnog osiguranja a.d.o. Beograd

Miloš Brusin – predsednik Izvršnog odbora,
Zdravko Jojić – član Izvršnog odbora.

 

Nadzorni odbor Sava životnog osiguranja a.d.o. Beograd

Polona Pirš Zupančič – predsednik,
Pavel Gojkovič – član,
Uroš Ćamilović – član.