"Sava životno osiguranje" a.d.o. Beograd

Bulevar vojvode Mišića 51
11000 Beograd - Savski venac

MB: 20482443
PIB: 105893619

Osnovna delatnost: životno osiguranje
Datum osnivanja: 04.12.2008.

Akcionar:  Pozavarovalnica Sava d.d. Ljubljana, 100%