Šta je program DOPUNSKA NEZGODA?

Novi programi dopunskih osiguranja uz osiguranje života namenjeni su svima koji žele da sebe i svoje najmilije zaštite od rizika savremenog načina života i obezbede kvalitetniju i zdraviju budućnost.