Šta je program SIGURNOST?

Program SIGURNOST je osiguranje života za slučaj smrti sa konstantnom osiguranom sumom.

Kome je namenjen i koje su koristi?

Osnovna korist od proizvoda sastoji se u pružanju finansijske zaštite korisnicima u slučaju smrti osiguranika.
Uz pristupačnu premiju pruža finansijsku sigurnost i potporu u nepredviđenim životnim situacijama.