Šta je program SIGURNOST KREDIT?

Program SIGURNOST KREDIT je osiguranje života za slučaj smrti sa opadajućom osiguranom sumom.

Karakteristike programa

 • Mogu se osigurati osobe od 18 do 65 godina
 • Ugovara se na određeni rok trajanja od 1 do 30 godina
 • Period plaćanja premije je 80% vremena trajanja osiguranja
 • Pokriveni rizik je smrt osiguranika, pružiće finansijsku zaštitu Vašim najmilijima uz pristupačnu premiju
 • Uz osnovno osiguranje, mogu se ugovoriti i dopunska osiguranja od nezgode
   • Smrt usled nezgode
   • Trajni invaliditet usled nezgode
   • Dnevna naknada
   • Troškovi lečenja
   • Mesečna renta za invaliditet
   • Drugo lekarsko mišljenje
   • Genetska analiza – Cancer screen i NUTRIFIT