Šta je program SIGURNOST KREDIT?

Program SIGURNOST KREDIT je osiguranje života za slučaj smrti sa opadajućom osiguranom sumom.

Karakteristike programa

  • Mogu se osigurati osobe od 18 do 65 godina
  • Ugovara se na određeni rok trajanja od 1 do 30 godina
  • Period plaćanja premije je 80% vremena trajanja osiguranja
  • Pokriveni rizik je smrt osiguranika, pružiće finansijsku zaštitu Vašim najmilijima uz pristupačnu premiju