Šta je program STANDARD PRO?

Jedinstveni program osiguranja života - STANDARD PRO je nabolji način da pokažete odgovornost prema sebi i najmilijima, u nepredviđenim i neželjenim situacijama kojih je sve više u našim životima.

Prema programu STANDARD PRO uz štednju i pokriće rizika nastupanja smrtnog slučaja, dobijate i osiguranje u slučaju nastupanja jedne od 33 teže bolesti.