Šta je program ZLATNA JESEN?

Program ZLATNA JESEN je namenjen osobama od 40 do 80 godine sa ciljem obezbeđenja sredstava porodici ili najbližima za slučaj dešavanja smrtnog ishoda.

Pokriveni rizici

  • Osnovni rizik koji je pokriven je smrtni slučaj.
  • Dopunski rizik: pokriće smrt usled nezgode koja je ograničena u skladu sa ratom premije (1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 i 10.000 EUR).