Šta je program ZLATNA JESEN?

Karakteristike programa:

  • Mogu se osigurati osobe od 40. do 80. godine života
  • Trajanje osiguranja je doživotno
  • Premija se plaća do 85. godine života
  • Pokriveni rizik je smrt osiguranika, koji za pristupačnu premiju pruža finansijsku zaštitu Vašim najmilijima
  • Uz osnovno osiguranje, uključeno je i dopunsko osiguranje za slučaj smrti od posledica nezgode