Pravne informacije

Svrha ovih WEB stranica je da prikaže opšte informacije o kompaniji Sava životno osiguranje (u daljem tekstu: SŽO), poslovanje kompanije i usluge. Molimo Vas da pažljivo pročitate ove informacije, koje se odnose na svakoga ko poseti ovaj sajt. Ako nastavite da koristite ovu web stranicu, podrazumeva se da pristajete na uslove navedene u nastavku ovog obaveštenja.

Kada pretražujete početnu stranu SŽO, možete ostati anonimni. Lični podaci se ne prikupljaju. Na određenim stranama ove web stranice može se dogoditi da ćete pomoću upisivanja podataka pri obračunu premije, pozivanju osiguravajućeg agenta, kupovinom polise ili učestvovanjem u online anketama, dobrovoljno poveriti svoje lične podatke, kao što su ime i prezime, adresa, email i sl.

Podaci koji se mogu prikupiti kroz kontakt formu / chat (ime, prezime, e-mail, broj telefona, grad, IP adresa), SŽO će koristiti za svrhu pripreme i informisanja korisnika o ponudi određenog proizvoda, ugovaranja sastanka sa korisnikom povodom te ponude i slanje odgovora na upite korisnika. Ovako prikupljene podatke SŽO neće ustupati trećim licima. SŽO garantuje da su lični podaci poverljivi.

Upisom ličnih podataka na web stranici, odnosno pristupanjem chat-u, potvrđujete da ste svoje lične podatke dobrovoljno stavili na raspolaganje SŽO i da ste saglasni da ih SŽO obrađuje u navedene svrhe.

Sve informacije (tekstualne i vizuelne) koje se nalaze  na web stranici su dozvoljene zakonom, podležu autorskim pravima i drugim oblicima intelektualne svojine. Dokumenti objavljeni na ovoj stranici mogu se reprodukovati samo u nekomercijalne svrhe, uz zadržavanje svih upozorenja o autorskim i drugim pravima. Materijal objavljen na ovoj web stranici ne sme biti kopiran, reprodukovan ili distribuiran u komercijalne svrhe bez izričite pismene dozvole SŽO. Bilo koja vrsta reprodukcije sadržaja ovog WEB-a mora biti jasno označena sa „Sava životno osiguranje a.d.o., Beograd - Sva prava zadržana“.

Stranice ovog sajta mogu sadržati informacije o drugim licima i linkove web stranica drugih lica, koji, po našoj proceni, mogu biti korisni za posetioce ovog sajta. SŽO nije odgovorno za njihove sadržaje.

SŽO, takođe, zadržava pravo izmene sadržaja ovog sajta u bilo kom trenutku, na bilo koji način i iz bilo kog razloga, bez prethodne najave i ne preuzima odgovornost za posledice izmena.

 

Izjava o privatnosti

Na određenim stranicama ovog sajta koje se odnose na zaključivanje osiguranja ili na informativne obračune premije, imaćete mogućnost upisivanja nekih ličnih podataka, o čemu ćete biti obavešteni. Upisivanje bilo kog Vašeg ličnog podatka je dobrovoljno. Sava životno osiguranje se obavezuju da svim korisnicima ovog web-a obezbede da se svi Vaši lični podaci koriste isključivo za Vaše poslovanje sa Sava životnim osiguranjem i da ih neće otkriti drugim licima.