Svrha ove WEB stranice je da prikaže opšte informacije o kompaniji Sava životno osiguranje a.d.o. Beograd, Bulevar vojvode Mišića 51 (u daljem tekstu: SŽO), poslovanje kompanije i usluge. Molimo Vas da pažljivo pročitate ove informacije, koje se odnose na svakoga ko poseti ovaj sajt. Ako nastavite da koristite ovu WEB stranicu, podrazumeva se da pristajete na uslove navedene u nastavku ovog obaveštenja.

Kada pretražujete početnu stranu SŽO, možete ostati anonimni. Lični podaci se ne prikupljaju. Na određenim stranama ove WEB stranice može se dogoditi da ćete upisivanjem podataka pri obračunu premije, kontaktiranju agenta/operatera, zaključivanju osiguranja ili učestvovanjem u online anketama, dobrovoljno poveriti svoje lične podatke, kao što su ime i prezime, jmbg, adresa stanovanja, e-mail adresa, broj telefona i sl.

Podaci koji se mogu prikupiti kroz kontakt formu / jivo chat (ime, prezime, jmbg, e-mail adresa, broj telefona, grad, IP adresa), SŽO će koristiti za svrhu pripreme i informisanja korisnika o ponudi određenog proizvoda, ugovaranja sastanka sa korisnikom povodom te ponude i slanje odgovora na upite korisnika.

Podaci se mogu koristiti i za obaveštavanje klijenata o našim aktivnostima, proizvodima i uslugama, za sprovođenje istraživanja, dobijanje istraživačkih ili statistikih podataka kako bismo bolje procenili kvalitet svojih proizvoda i predvideli potrebe svojih klijenata, kao i u cilju analize i optimizacije WEB stranice.

Prikupljene podatke SŽO neće ustupati trećim licima bez Vašeg izričitog pristanka i koristiće ih u skladu sa politikom privatnosti i svrhom u koju ste ih ostavili. 

SŽO garantuje da su lični podaci poverljivi i da se čuvaju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, preduzimanjem neophodnih tehničkih, kadrovskih i organizacionih mera zaštite podataka koje su potrebne da bi se podaci zaštitili od zloupotreba, uništenja, gubitaka, neovlašćenih promena i pristupa.

Pravni osnov za obradu podataka je zakon ili propis donet na osnovu zakona, a u njihovom odsustvu saglasnost fizičkog lica. Vaše podatke koristiće zaposleni u SŽO, a po potrebi i druga lica ako je to neophodno u cilju pružanja određene usluge.

Upisom ličnih podataka na WEB stranici, odnosno pristupanjem jivo chat-u, potvrđujete da ste svoje lične podatke dobrovoljno stavili na raspolaganje SŽO i da ste saglasni da ih SŽO prikuplja i obrađuje u navedene svrhe u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i ovim obaveštenjem. Datu saglasnost možete opozvati.

Sve informacije (tekstualne i vizuelne) koje se nalaze  na WEB stranici su dozvoljene zakonom, podležu autorskim pravima i drugim oblicima intelektualne svojine. Dokumenti objavljeni na ovoj stranici mogu se reprodukovati samo u nekomercijalne svrhe, uz zadržavanje svih upozorenja o autorskim i drugim pravima. Materijal objavljen na ovoj WEB stranici ne sme biti kopiran, reprodukovan ili distribuiran u komercijalne svrhe bez izričite pismene dozvole SŽO. Bilo koja vrsta reprodukcije sadržaja ovog WEB-a mora biti jasno označena sa „Sava životno osiguranje a.d.o., Beograd - Sva prava zadržana“.

Stranice ovog sajta mogu sadržati informacije o drugim licima i linkove web stranica drugih lica, koji, po našoj proceni, mogu biti korisni za posetioce ovog sajta. SŽO nije odgovorno za njihove sadržaje.

SŽO, takođe, zadržava pravo izmene sadržaja ovog sajta u bilo kom trenutku, na bilo koji način i iz bilo kog razloga, bez prethodne najave i ne preuzima odgovornost za posledice izmena.