Prijava šteta i drugih zahteva

Potrebna dokumentacija

SAVA ŽIVOTNO OSIGURANJE a.d.o. Beograd (dalje: Društvo)  je  uvek na usluzi svojim klijentima i u skladu sa tim nastoji da omogući što jednostavniju i lakšu prijavu šteta i drugih zahteva čiji je osnov za nastupanje  zaključena polisa životnog osiguranja.

Odštetni i druge  zahteve možete podneti na sledeće načine:

  • poštom na našu adresu: SAVA ŽIVOTNO OSIGURANJE a.d.o. Beograd, Bulevar vojvode Mišića 51, 11000 Beograd
  • u bilo kojoj od naših poslovnica
  • pozivanjem kontakt centra na broj 011 36 43 628

Prilikom prijave štete molimo Vas da štampanim slovima popunite obrazac i dostavite svu neophodnu dokumentaciju za adekvatnu procenu i obradu Vašeg zahteva.

O detaljima za podnosenje svakog pojedinačnog zahteva možete detaljnije pročitati odabirom odgovarajuće opcije:

Molimo Vas da bez obzira koji zahtev podnosite, svakako pročitate tekst koji se nalazi na opciji "Napomene", jer je zajednički za sve vrste zahteva i može Vam koristiti prilikom podnošenja konkretnog zahteva.

Sava životno osiguranje a.d.o. Beograd će Vam, nakon što podnesete odštetni ili kakav drugi zahtev, odgovoriti u roku od 15 dana od dana prijema istog.