Napomene kod prijava šteta i drugih zahteva

U svim  slučajevima u kojima nije ugovorom o osiguranju određen korisnik osiguranja, dokazna sredstva o pravu da se zahteva isplata su:

  • rešenje doneto u ostavinskom postupku;
  • izvod iz matične knjige rođenih, odnosno venčanih;
  • rešenje nadležnog organa o zakonskim naslednicima, a u određenim slučajevima, na osnovu saglasnoti rukovodioca nadležnog organizacionog dela ili izvršnog, odnosno drugog izvršnog direktora, mogu se koristiti i druga dokazna sredstva.

Ako je korisnik osiguranja maloletna osoba, Društvo može zahtevati rešenje organa starateljstva i u slučajevima kada su jedan ili oba roditelja živa.

Pored navedenih dokaznih sredstava Društvo može od osiguranika, odnosno korisnika osiguranja zahtevati da pribavi i dostavi i druge dokaze, kada to oceni neophodnim za utvrđivanje osnova i visine obaveze Društva.